0552 725 74 25 - 0530 554 83 62

Değerlerimiz


• Güven benliğimizin ana temelini oluşturur.
• Müşterilerimize lider teknolojiyi ve birinci kalite hizmeti sunarız.
• Gelişim için yeni yolların bulunmasına fırsat veririz.
• Girişimci bir ruhla hareket ederiz.
• Çalışanlarımızı sorumluluk ve mesuliyet duygusu ile yetkilendiririz.
• Topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız.
• Farkındalık gösterir ve takdir ederiz.
• İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza karşı adil davranırız.
• Açık fikirli müzakere kültürünü destekleriz.
• Sözlerimizin arkasında dururuz.
• Kendimizi teknolojik liderliğe adadık.
• Performansımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek istemekteyiz.
• Kararlı ve açık davranırız.
• Etik değerlere inanır ve iş yönetmeliklerimize uygun davranırız